(DMCA) / Abuse

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Tytuł/stanowisko (uprawnienia posiadane do złożenia naruszenia)

  Ulica, nr domu, nr lokalu

  Kod pocztowy (w formacie XX-XXX)

  Miejscowość

  Kraj

  Telefon kontaktowy

  Adres e-mail

  Linki do materiału naruszającego prawo ( przykład http://cda-tv.pl/filmy/kingsman-tajne-sluzby/ )

  Opis treści naruszających prawo

  Wyjaśnienie

  Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ten Komentarz/Post lub Materiał (Profil) narusza prawo.
  Prosimy o podanie informacji kontaktowych, które będą mogły zostać przekazane Użytkownikowi – naruszycielowi, aby mógł skontaktować się on bezpośrednio w celu rozstrzygnięcia problemu (jeśli dane nie zostaną podane osobno, zostaną użyte dane wpisane powyżej).
  Prosimy o podanie danych osoby, której prawa są łamane (jeśli są one inne niż wpisane w formularzu; jeśli dane te nie zostaną wpisane, założymy, że to Pana/Pani prawa zostały naruszone lub naruszenie nie dotyczy konkretnej osoby)

  Notka Prawna

  Zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zmianami),możemy zablokować Komentarze/Posty lub Materiały w reakcji na urzędowe zawiadomienie lub wiarygodne zgłoszenie. Prosimy wypełnić powyższe dane, by zgłoszenie spełniało warunek wiarygodności.
  Proszę pamiętać, że podane informacje mogą zostać przekazane Użytkownikowi, który dostarczył materiały podejrzane o łamanie zasad, w celu umożliwienia mu złożenia wyjaśnień.
  Proszę również upewnić się, czy konkretne treści rzeczywiście naruszają prawa autorskie. W razie wątpliwości odnośnie swoich praw lub braku pewności, czy wystąpiło naruszenie praw autorskich, sugerujemy najpierw zwróć się o poradę prawną. Zwracamy uwagę, iż na mocy art. 212 par.1 Kodeksu Karnego (Dz.U.1997.88.553 z późn. zmianami) złożenie nieprawdziwego zawiadomienia może być zagrożone karą nawet roku pozbawienia wolności. Szkody spowodowane nieprawdziwym zgłoszeniem mogą też prowadzić do zasądzenia wysokich odszkodowań zasądzonych w postępowaniu cywilnym.

  Oświadczam, że informacje zawarte w tym powiadomieniu są zgodne z prawdą i że jestem właścicielem praw autorskich lub mam wyłączne prawo do wnoszenia skarg o naruszanie praw autorskich do tych materiałów

  Wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie wskazanych powyżej materiałów chronionych prawem autorskim odbywa się bez upoważnienia właściciela praw autorskich, lub strony trzeciej, która jest prawnie do tego upoważniona w imieniu właściciela praw autorskich, i nie jest dozwolone przez prawo na innej podstawie

  Wpisz swoje imię i nazwisko (będzie traktowane jako podpis)


  ( na zgłoszenia odpowiadamy do 72 godzin )
  Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).


  Pamiętaj !! Pliki , które umieszczają użytkownicy nie znajdują się na serwerach należących do firmy cda-tv.online i nie ponosimy odpowiedzialności za serwisy macierzyste , na których owe pliki się znajdują.
  Nie wspieramy piractwa , więc zrobimy wszystko , aby na naszej stronie nie było materiałów nielegalnych i niezgodnych z polskim prawem.
  Pierwsze kroki prosimy kierować do firm youtube.com , novamov.com openload.co videowood.tv videoweed.es dailymotion.com vimeo.com oraz innych , które posiadają pliki wrzucane przez użytkowników do naszego serwisu na swoich serwerach.
  Każdy z tych serwisów usuwa pliki naruszane prawem autorskim w związku z czym jeśli wyżej wymieniony serwis usunie plik na stronie cda-tv.online plik wrzucony przez użytkownika przestaje działać.