Atanas Srebrev

Oko za oko
Lektor PL

Oko za oko

Jun. 19, 2020

Oko za oko

John Cutter trzy lata temu odszedł z armii po tym, jak stracił prawie cały swój oddział podczas nieudanej próby odbicia zakładników z rąk ...