Tag Słowo Kluczowe: „Ostrzeżenie”

Warning Do Not Play
5.1
Napisy PL

Warning Do Not Play

Aug. 15, 2019

Warning Do Not Play

Młoda reżyserka, zmagająca się z twórczą niemocą, rozpoczyna poszukiwania filmu „Ostrzeżenie”, rzekomo nakręconego przez ducha.